Autocad Projesine Resim Ekleme

30/10/2022

imageattach Komutu ile AutoCAD’e Fotoğraf Ekleme

AutoCAD programını kullanırken çiziminize görsel eklenmek istediğinizde birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri “imageattach” komutudur.

Komutu kullanmak için ister komut satırına ister ana ekrana imageattach yazmanız ve ENTER tuşuna basmanız yeterlidir. (Komut yazmak yerine insert menüsü altında yer alan attach komutunu seçebilirsiniz.)

AutoCAD imageattack

Resim 1.1.: Komut Satırına Komut Girilmesi

Insert > Attack

AutoCAD Insert > Attack

Resim 1.2.: Insert Menüsü ile Attach Komutunu Seçme

Bu işlemden sonra ekranda eklemek istediğiniz görseli seçmeniz istenir.

AutoCAD Choose Image

Resim 1.3.: Görsel Seçiminin Yapılması

Görsel seçimi yapıldıktan sonra ekrana ön görüntü, resmin yerleştirileceği başlangıç noktası, ölçek (resim boyutu) ve resmin döndürülmek istenen açısı gibi ayarların yapıldığı sayfa gelir.

İstenilen ayarlar için değerler yazıldıktan sonra ENTER tuşuna basmanız gerekir, ardından görsel çizim sayfanıza eklenmiş olur. (Resim ölçeği küçük olması durumunda ilk olarak resmi göremeyebilirsiniz bu sebeple iki kez Mouse Scroll tuşuna basmanız görseli görmenize yardımcı olacaktır.)

AutoCAD Image Configuration

Resim 1.4.: Görsel Ayarlar Bölümü

Aşağıdaki görsellerde örnek bir çalışmanın basamaklarını görebilirsiniz.

AutoCAD Image Configuration 2

AutoCAD Image Preview

Resim 1.5.: Örnek Çalışma

Ön görüntü, resmin yerleştirileceği başlangıç noktası, resim boyutu ve resmin döndürülmek istenen açısı gibi ayarların el ile yapılması da mümkündür. Bunun için belirtilen ayarlar için “specify on-screen” seçeneğinin işaretli olması gerekir.

AutoCAD Image Configuration 3

Resim 1.6.: Görsel Ayarların El ile Yapılması

OK butonuna veya ENTER tuşuna basıldıktan sonra ilk olarak görselin yerleştirileceği başlangıç noktasının seçilmesi gerekmektedir.

Bunun için dilerseniz MOUSE SOL TUŞ yardımı ile belirli bir noktayı seçebilir, dilerseniz de istediğiniz koordinatları (sırası ile x,y,z) aralarına virgül koyarak yazıp başlangıç noktasını belirttikten sonra ENTER tuşuna basıp görseli istediğiniz başlangıç noktasına ekleyebilirsiniz.

AutoCAD Insertion Point With Mouse

Resim 1.7.: Mouse Yardımı ile Başlangıç Noktasının Belirlenmesi

AutoCAD Insertion Point With Custom Coordinates

Resim 1.8.: Koordinat Noktası Yazarak Başlangıç Noktası Belirleme

Bu işlemden sonra görselin ölçek ayarının yapılması gerekir. Bunun için dilerseniz değer girip ENTER tuşuna basabilir, dilerseniz de Mouse’unuzu hareket ettirerek boyut belirleyebilir ve MOUSE SOL TUŞ ile onaylayabilirsiniz.

AutoCAD Specify Scale

Resim 1.9.: Ölçek (Boyut) Ayarının El ile Yapılması

Ölçeklendirme işleminden sonra görselin istenilen açı ile yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için dilerseniz değer girip ENTER tuşuna basabilir, dilerseniz de Mouse’unuzu hareket ettirerek görselin istenilen açıya gelmesini sağlayabilir ve MOUSE SOL TUŞ ile onaylayabilirsiniz.

Aşağıdaki görsellerde örnek bir çalışmanın basamaklarını görebilirsiniz.

AutoCAD Specify Scale

AutoCAD Specify Scale Factor

AutoCAD Specify Scale Factor

Resim 1.10.: Örnek Çalışma

Yapılan tüm bu işlemler aslında sizin bilgisayarınızda yer alan görselin adres olarak AutoCAD dosyası içerisine aktarılmasını sağlamaktadır.

Görsel bulunduğu adresten başka bir adrese taşındığında veya silindiğinde, AutoCAD dosyasında bu değişiklik yapılmadığından görsel gözükmez. Lütfen bu konuya dikkat ediniz.

Image Inside AutoCAD


insertobj Komutu ile AutoCAD’e Fotoğraf Ekleme

AutoCAD programını kullanırken çiziminize görsel eklenmek istediğinizde birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri “insertobj” komutudur. Komutu kullanmak için ister komut satırına ister ana ekrana insertobj yazmanız ve ENTER tuşuna basmanız yeterlidir. (Komut yazmak yerine insert menüsü altında yer alan OLE Object komutunu seçebilirsiniz.)

AutoCAD insertobj

Resim 1.1.: Komut Satırına Komut Girilmesi

AutoCAD OLE Object

Resim 1.2.: Insert Menüsü ile OLE Object Komutunu Seçme

Bu işlemden sonra, eklemek istediğiniz görselin türü (Nesne Türü) seçilmesi gerekir. Görsel eklenmek istenildiğinden nesne türü olarak “Paintbrush Resmi” türünün seçilmesi ve ardından ENTER tuşuna veya TAMAM butonuna basılması gerekir.

AutoCAD Paintbrush

Resim 1.3.: Nesne Türünün Seçilmesi

Nesne türü seçildikten sonra ekranınıza boş Paint sayfası gelir.

AutoCAD Blank Paint Page

Resim 1.4.: Paint Sayfası

AutoCAD dosyasına aktarmak istediğiniz görseli açıp, görseli kopyaladıktan sonra bir önceki işlemde açılan boş Paint dosyasına yapıştırmanız ve Paint dosyasını kapatmanız, görselin AutoCAD dosyasına eklenmesi için yeterlidir.

AutoCAD Copy

Resim 1.5.: Görselin Kopyalanması

AutoCAD Paste Image

Resim 1.6.: Görselin Paint Sayfasına Yapıştırılması

AutoCAD Paste Image

Resim 1.7.: Görselin AutoCAD Programına Aktarılması

Eklenen görselin boyutlarında değişiklik yapılması istendiğinde, (büyütmek veya küçültmek istendiğinde) görselin üzerine sol tıkladıktan sonra köşelerde beliren noktalar aracılığıyla boyutsal değişiklik yapılabilir. Bunun için işlem yapılması istenilen kenara ait nokta seçilerek sol tıklanması ve ön izlemede istenilen boyuta getirildikten sonra sol tıklanması ve onay verilmesi yeterlidir.

AutoCAD Paste Image

Resim 1.8.: Görselin Aktarıldıktan Sonra Büyütülmesi

AutoCAD Paste Image

Resim 1.9.: Görselin Aktarıldıktan Sonra Küçültülmesi

Eğer görseliniz yüksek çözünürlüğe sahip (yüksek piksel değerleri varsa) bir dosya ise “İstemci Güncelleştirilemedi” uyarısı ekranınızda gözükür. Bu durumda her ne kadar görsel AutoCAD programına aktarılmış gibi gözükse de dosyanızı kaydettikten sonra programı kapatıp açtığınızda aslında aktarılmadığı gözlemlenir.

AutoCAD Error

Resim 1.10.: İstemci Güncelleştirilemedi Hatası

Bu problemin çözümü için aktarmak istediğiniz görsele ait dosyaya sağ tıklayıp “Birlikte Aç > Paint” seçeneğinin seçilmesi gerekir.

AutoCAD Open Image

Resim 1.11.: Görselin Farklı Açılması

Açılan Paint dosyasında Giriş bölümünde yer alan “Yeniden Boyutlandır“ seçeneğine tıklandıktan sonra karşınıza boyut ayarlarını yüzde veya piksel olarak yapabileceğiniz bir sekme çıkar. Değişiklik yüzde olarak yapılmak istendiğinde; yatay ve dikey değerleri resmin orijinal boyutta olması sebebiyle default olarak 100 değerine sahiptir. Boyutların küçülmesi istendiğinden, bu değerlerin istenilen küçük bir değer ile değiştirilerek TAMAM butonuna basılması ve ardından dosyanın kaydedilmesi yeterlidir. (Aşağıda belirtilen örnekte piksel değeri 1/4 oranında küçültülmek istendiğinden 25 değeri yazılmıştır.) (Gerekli düzenlemeyi yaparken lütfen orijinal görsele ait en boy oranının değiştirmemeye dikkat edin.)

AutoCAD Image Dimension

Resim 1.12.: Yüzde ile Boyutlandırma Ayarının Kontrolü

Değişiklik piksel olarak yapılmak istendiğinde ise, default yatay ve dikey piksellerinin belirtildiği kısımlara istenilen piksel değerlerinin yazılıp TAMAM butonuna basılması ve dosyanın kaydedilmesi yeterlidir. (Aşağıda belirtilen örnekte piksel değeri 1/4 oranında küçültülmek istendiğinden yatay bölümüne 1500, dikey bölümüne 1000 değeri yazılmıştır.) (Gerekli düzenlemeyi yaparken lütfen orijinal görsele ait en boy oranının değiştirmemeye dikkat edin.)

AutoCAD Image Dimension

Resim 1.14.: Piksel ile Boyutlandırma Ayarının Kontrolü

Yapılan düzenlemeden sonra yazının başında belirtilen adımları tekrar uygulayarak görseli AutoCAD programına eklemeniz mümkün hale gelecektir.