CSS Konuları

CSS Yorum Satırı

23/02/2023

CSS kodlarını yazarken proje üzerinde çalışacak başka kimselere not bırakmak veya proje bittikten sonrasında tekrar dönüp düzenleme yaparken yol gösterici olması için yorum bırakılmalıdır.

CSS yorumu yazılacaksa “/*” ile açılıp “*/” ile kapanan karakterler arasına yorum bırakılabilir. Bu yöntem ile tek satırda ve çoklu satırda CSS yorumu yazılabilir.

CSS yazarken 2 farklı yorum bırakma şekli vardır;

Tek Satırlık CSS Yorumu

/* Tek Satırlık Yorum Satırı */
.junior-to-expert {
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  width: 350px;
  height: 200px;
}

Çoklu Satır CSS Yorumu

/* 
Çoklu 
Satır 
CSS
Yorumu
*/
.junior-to-expert {
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  width: 350px;
  height: 200px;
}