02/09/2022

Değişken İsimlendirme Kuralları

Naming Convention (Kebab Case Camel Case Snake Case)

Kodlama yaparken tanımlanan değişken isimlendirme kuralları (naming convention) nedir? 2 veya daha fazla kelimenin birleşimiyle oluşturulan değişken isimlerin kuralları;

Kural İsmi Format
Camel Case (Lower Camel Case, Dromedary Case) camelCase
Kebab Case (Dash Case, Lisp Case, Spinal Case) kebab-case
Snake Case (Pothole Case) snake_case
Pascal Case (Upper Camel Case, Studly Case) PascalCase
Flat Case flatcase
Upper Flat Case UPPERFLATCASE
Screaming Snake Case (Macro Case, Constant Case) SCREAMING_SNAKE_CASE
Camel Snake Case camel_Snake_Case
Pascal Snake Case Pascal_Snake_Case
Train Case (HTTP Header Case) Train-Case
Cobol Case (Screaming Kebab Case) COBOL-CASE

Değişken İsimlendirme Kuralları

Camel Case

En çok kullanılan değişken tanımlama biçimlerinden biri olan camel case, lower camel case ve dromedary case olarak da bilinir.

2 veya daha çok kelimenin birleşimiyle oluşturulacak değişken adının ilk kelimesinin ilk harfi küçük ve ikinci kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde bitişik yazılır.

Oluşturulan değişken şekil olarak deve sırtına benzediği için camel case olarak adlandırılmıştır.

let juniorToExpert

Kebab Case

Kullanımı yaygın olan diğer bir naming convention yapısı olan kebab case, dash case, lisp case, spinal case olarak da bilinir.

Oluşturulacak değişken isminin kelimelerini “-” karakteriyle ayırarak yazılır.

Bu yapı şişe geçirilmiş kebaba benzediği için kebab case olarak adlandırılmıştır. Bu yapının birden çok adı vardır fakat en çok kebab case olarak bilinir.

let junior-to-expert

Snake Case

Yaygın olarak kullanılan bir diğer code convention yapısı olan snake case, pothole case olarak da bilinir.

Değişken adını oluşturacak kelime veya karakterlerin arası “_” karakteriyle ayırarak yazılır.

let junior_to_expert

Flat Case

Flat case, değişkeni oluşturan karakter veya kelimeleri küçük harflerle oldukları gibi yan yana birleştirerek oluşturulan variable convention yapısıdır.

let juniortoexpert

Pascal Case

Değişkeni oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yan yana birleştirilmesiyle oluşur. Daha çok pascal case olarak bilinse de, upper camel case ve studly case olarak da bilinir.

let JuniorToExpert

Upper Flat Case

Değişken tanımlanırken kelimelerin tüm harflerinin büyük harf olarak kullanılıp birleştirilmesiyle oluşur.

let JUNIORTOEXPERT

Screaming Snake Case

Değişken ismini oluşturan kelimelerin tamamının büyük harflerle kullanılıp alt çizgi (_) ile birleştirilmesiyle oluşur. Genel olarak screaming snake case olarak bilinse de macro case ve constant case olarak da bilinir.

let JUNIOR_TO_EXPERT

Camel Snake Case

Snake case ve camel case kurallarının birleşimi olan camel snake case, değişkeni oluşturan kelimelerden ilk kelimenin ilk harfinin küçük diğer kelimelerin ilk harfinin büyük kullanılması ve bu kelimelerin alt çizgi (_) ile ayrılmasıyla oluşur.

let junior_To_Expert

Pascal Snake Case

Snake case ile pascal case kurallarının birleşimi ile oluşan pascal snake case, değişkeni oluşturan kelimelerin ilk harflerinin büyük kullanılması ve bu kelimelerin alt çizgi (_) ile ayrılmasıyla oluşur.

let Junior_To_Expert

Train Case

Kebab case ile pascal case kurallarının birleşimi ile oluşan train case, HTTP header case olarak da bilinir. Değişkeni oluşturan kelimelerin ilk harflerinin büyük kullanılması ve bu kelimelerin kısa çizgi (-) ile ayrılmasıyla oluşur.

let Junior-To-Expert

Cobol Case

Upper flat case ile kebab case kurallarının birleşiminden oluşan cobol case, screaming kebab case olarak da bilinir. Değişkeni ismini oluşturan kelimelerin tümü büyük harfle kullanılır ve kısa çizgi (-) ile ayrılmasıyla oluşur.

let JUNIOR-TO-EXPERT

Yazılım Dillerinde Naming Convention Kullanımı

Swift Naming Convention

Camel case, pascal case

Swift Naming Convention

Kotlin Naming Convention

Camel case

Kotlin Naming Convention

Kaynak:

https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming)