HTML Konuları

HTML Etiketleri Doğru Kullanılıyor Mu?

26/12/2020
HTML Etiketleri Ne Kadar Doğru Kullanılıyor?

HTML (Hyper Text Markup Language) mimarisinde kullanılan etiketlerin her biri bir amaca hizmet etmek için oluşturulmuştur ve web tarayıcıları ise bu etiketleri okur, görsel hale çevirerek kullanıcılara sunar.

Peki web siteleri oluşturulurken doğru yerde doğru HTML etiketinin kullanımına ne kadar dikkat ediliyor?

Metin Alanı İçin <div> ve <p> Etiketleri

Bazı web sitelerinde sayfa içerisinde geçen metin alanları için oluşturulan <p> (paragraph) etiketi yerine <div> etiketinin kullanımı görülmüştür. Her iki kullanımda da görsel olarak kullanıcılara aynı sonuç sunulsa da arama motorları açısından durum aynı olmaz.

Adres Belirtme

Web sitelerinde adres belirtmek için genellikle <div> etiketi kullanılıyor, <address> etiketi bu amaca yönelik oluşturulmuş olduğundan adres belirtirken bu etiketin kullanımı daha doğru olur.

Heading Etiketleri

HTML Heading Etiketleri

Sayfada ana başlık ve alt başlıkları belirtmek için kullanılan heading etiketlerinden (h1, h2, h3, h4, h5, h6) h1 etiketi 1 adetten fazla kullanılıyor, her sayfasının yalnızca 1 adet h1 etiketine ihtiyacı olduğundan, 1 adetten fazla kullanımı hatalı olur.

Script Etiketlerinin Konumu

<script> etiketinin içerisinde kullanılan Javascript kodları yapısı gereği web sayfaları için ağır yük oluşturduğundan HTML yapısı içerisinde kullanıldığı konum da site performansını etkiliyor.

Tarayıcıların web sitesi kodlarını okuyup kullanıcı karşısına görsel oluşturduğu sırada Javascript kodları ile karşılaştığında sitenin ilk yükleme anını geciktirebiliyor. Bu yüzden <script> etiketlerinin zorunlu olmadığı sürece sayfanın en altında kullanımı en doğru kullanım olur.