WordPress CSS ve JS Dosyalarını Ekleme

13/03/2023
Wordpress Enqueue Script & CSS

WordPress’te özel yazılan CSS ve JS dosyalarını functions.php dosyası üzerinden wp_enqueue_script(), wp_enqueue_style() ve wp_enqueue_block_style() fonksiyonları ile eklenir.

Stylesheets wp_enqueue_style() (CSS Dosyaları)

Stil dosyalarını temaya dahil etmek için wp_enqueue_style() fonksiyonu kullanılır.

WordPress’in ana stil dosyası olan style.css‘i sayfalara dahil etmek için functions.php içerisinde aşağıdaki kodu kullanın.

wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );

style.css dışında özel oluşturulan CSS dosyalarının sayfalara eklemek için aşağıdaki temel yapı kullanılır.

wp_enqueue_style( $handle, $src, $deps, $ver, $media );
 • $handle: Eklenecek CSS dosyasının ismi.
 • $src: Stil dosyasının bulunduğu konumu belirtir.
 • $deps: Stil dosyasının başka bir stil dosyasına bağlı olup olmadığını belirtir. Eğer bu ayarlanırsa bağımlı olan stil dosyasından önce bu stil dosyası sayfaya yüklenmez.
 • $ver: Stil dosyasının versiyon numarasını belirtir.
 • $media: Stil dosyasının “all”, “screen”, “print” veya “handheld” gibi hangi medya türüne yükleneceğini belirtir. (Yapılan seçim <link> etiketinin media="" özelliğine yansır.)

Örnek olarak temanın kök dizinindeki “css-files” dosyasının içerisindeki footer.css stil dosyasının sayfalara yüklenmesi için functions.php içerisinde aşağıdaki kod kullanılır. (Burada footer.css stil dosyasının bağımlı olduğu başka bir stil dosyası olmadığında “false” değeri verilmiştir.)

wp_enqueue_style( 'footer', get_template_directory_uri() . '/css-files/footer.css', false, '1.1', 'all');

Scripts wp_enqueue_script() (JS Dosyaları)

Script dosyalarını temaya dahil etmek için functions.php içerisinde wp_enqueue_script() fonksiyonu kullanılır. wp_enqueue_script() fonksiyonu wp_enqueue_script() ile benzer syxtax’a sahiptir.

wp_enqueue_script( $handle, $src, $deps, $ver, $in_footer);
 • $handle: Eklenecek script dosyasının ismi.
 • $src: Script dosyasının bulunduğu konumu gösterir.
 • $deps: Bağlı olduğu başka bir script’i belirtir, örnek olarak JQuery.
 • $ver: Script dosyasının versiyonunu belirtir.

Örnek olarak kök dizininde bulunan “js” isimli bir klasör içerisinde “script-file.js” isimli bir dosyanın sayfalara eklenmesi için functions.php içerisinde aşağıdaki fonksiyon kullanılır. (array( 'jquery' ) “jquery” scriptlerinden sonra “script-file.js” dosyasının yükleneceğini gösteriyor.)

wp_enqueue_script( 'script-file', get_template_directory_uri() . '/js/script-file.js', array( 'jquery' ), 1.1, true);

CSS ve Script Dosyalarını Tek Fonksiyon Altında Birleştirerek Ekleme

Tek fonksiyon altında script ve css kodlarını temaya dahil etmek için functions.php içerisinde aşağıdaki kod yapısını kullanılır. wp_enqueue_scripts add_action yapısı kullanılarak çağırılır.

function add_theme_scripts() {
  wp_enqueue_style( 'style', get_stylesheet_uri() );
  wp_enqueue_style( 'footer', get_template_directory_uri() . '/css-files/footer.css', false, '1.1', 'all');
  wp_enqueue_script( 'script-file', get_template_directory_uri() . '/js/script-file.js', array( 'jquery' ), 1.1, true);
}
add_action ( 'wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts' );

Kaynak:
https://developer.wordpress.org/themes/basics/including-css-javascript/#enqueuing-scripts-and-styles