WordPress Kullanılmayan JS ve CSS Dosyalarını Silme

17/02/2023
Remove Unused CSS and JS on Wordpress

WordPress üzerinde kullanılmayan CSS ve JS dosyaları siteyi yavaşlatabilir. Bu dosyalar WordPress’teki varsayılan dosyalar olabilir veya herhangi bir eklentiden gelmiş olabilir. Kullanılmayan bu dosyaları silerek web sitesini hızlandırabilir. Stil dosyalarını kaldırmak için aşağıda ihtiyacınız olan kodları functions.php dosyasına ekleyin.

WordPress’in Default CSS ve JS Kodlarını Kaldırma


Emoji Scripts Kaldırma

Wordpress Emoji Script

/* Emoji Scripts Kaldırma */
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );

Emoji Styles Kaldırma

Wordpress Emoji Styles

/* Emoji CSS Kaldırma */
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );

WordPress Global Style Kaldırma

Wordpress Global Style

/* Global Style Kaldırma 'id="global-styles-inline-css"' */
remove_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wp_enqueue_global_styles' );

WordPress Feedlerini Kaldırma (application/rss+xml)

Wordpress Feed RSS

/* application/rss+xml Kaldır */
remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 ); 
remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 );

WordPress RSD Kaldır (application/rsd+xml)

Wordpress RSD

/* application/rsd+xml Kaldır */
remove_action( 'wp_head', 'rsd_link' );

WordPress Wlwmanifest Kaldır (application/wlwmanifest+xml)

Wordpress Wlwmanifest

/* application/wlwmanifest+xml Kaldır */
remove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link' );

Shortlink Kaldır

Remove Unused Shortlink

/* rel="shortlink" Kaldır */
remove_action( 'wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10, 0 );

WordPress Sürüm Versiyon Meta Verisini Kaldırma

Remove WordPress Generator

/* Remove WordPress Generator */
remove_action( 'wp_head', 'wp_generator' );

Diğer CSS and JS Kodlarını Kaldırma

<link rel=”stylesheet”> elementi ile eklenen CSS’i aşağıdaki kod ile kaldırabilirsiniz.

wp_dequeue_style();

Aşağıdaki örnek kod <link rel='stylesheet' id='wp-block-library-css' href='' media='all' /> CSS kodunu kaldırmak için kullanılabilir. Kaldırılacak CSS bağlantısı, wp_dequeue_style ve ID ile belirlenir, ID’nin sonunda “-css” son ekini kullanmak gerekli değildir.

/* Remove <link rel="stylesheet" CSS> */
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'remove_styles' ); 
function remove_styles() { 
     wp_dequeue_style( 'wp-block-library', get_stylesheet_uri() ); 
}

WordPress Jquery Kaldırma

Sayfalardan Jquery kodlarını kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanın.

/* Jquery Kodlarını Siteden Kaldır */
wp_deregister_script('jquery');

Spesifik Sayfadaki Stil Dosyasını Kaldırın

WordPress panelinde spesifik bir sayfadaki CSS dosyasını kaldırma için aşağıdaki kodu kullanın.

/* Remove Style On Spesific Page */

add_action('wp_print_styles','_remove_style',100);

function _remove_style(){
global $post;
$pageUrl = get_permalink($post->ID);
if( $pageUrl=='https://example.com/page1/' ) {
    wp_dequeue_style('wp-block-library');
  }
}

Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/38633991/how-to-remove-style-css-on-specific-wordpress-page