E-E-A-T Kavramı Nedir?

02/01/2023
E-E-A-T

E-E-A-T kavramı Experience (Deneyim), Expertise (Uzmanlık), Authoritativeness (Yetkililik) ve Trust (Güven) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş sayfa otoritesindeki değerlendirmelerdir.

E-E-A-T (Experience (Deneyim), Expertise (Uzmanlık), Authoritativeness (Otoriterlik) ve Trust (Güven)) sayfa kalitesi sıralaması (PQ Rating) için önemli maddelerdir. Bu maddeler arasında en önemlisi Trust (Güven) maddesidir.

Güvenin miktarı ve türü sayfaya bağlıdır, örnek olarak;

  • Online alışveriş sitelerinde güvenli ödeme sistemi ve güvenilir müşteri hizmeti gerekir,
  • Ürün yorumları dürüst olmalı ve diğer kullanıcılara ürün hakkında fikir verici olmalı, ürünü satmak için kurgu olmamalı, organik yorumlar olmalı.
  • YMYL konularındaki bilgilendirme sayfaları kesin olmalı, insanlara ve topluma zarar verici olmamalıdır.
  • YMYL dışı konulardaki sosyal medya postları yüksek seviyede güven gerektirmeyebilir. Mesela eğlence amaçlı oluşturulmuş bir postun içeriği zarar verme riski taşımaz.

Deneyim, Uzmanlık ve Yetkililik, Güven maddesinin desteklenmeleri için önemli konseptlerdir.

Experience İçeriği üreten kişinin konu hakkında ne kadar deneyiminin olduğu önemlidir. Kişisel deneyimi zengin olan kişilerin ürettiği içerikler güvenilirdir. Örnek olarak satılık bir ürün üzerinde yapılan yorumlardan dürünü daha önce satın almış kişinin yaptığı yoruma güvenirsiniz. Ürünü satın almadan yapılmış yoruma değil.
Expertise Kişinin konu üzerindeki bilgi birikimi ve yeteneği önemlidir. Farklı konular farklı seviyelerde uzmanlık gerektirir. Araba tamiri için o işin uzmanı bir tamirciden mi yardım alırsınız yoksa arabalarda hobi olarak ilgilenen birinden mi?
Authoritativeness İçeriği oluşturan kişinin veya web sayfasının konu üzerindeki yeterliliği önemlidir, kullanıcılar ne ölçüde bu konu ile ilgili o sayfaya veya kullanıcıya başvurur. Çoğu web sayfasındaki konunun bir yetkilisi yoktur, konu hakkında yetkinlik sağlandığında kaynaklar daha güvenilirdir. Örnek olarak devlet kurumu web sitesi devlet işleri için resmi ve yetkili bir kaynaktır. Ya da sosyal medya üzerinde bir ürünün üreticisinin web sitesi yine bir yetkili kaynaktır.
Trust Güven E-E-A-T ailesinin en önemli maddesidir. Bir sayfa güvenilir değilse, deneyim ve uzmanlığı olsa dahi E-E-A-T açısından zayıftır.

Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust

Sayfa kalitesi (Page Quality) değerlendirmesine gelince, E-E-A-T değerlendirmesi için aşağıdakilerden biri ya da birkaçı kullanılmalıdır:

  • Web site veya içerik üreticilerinin kendileri hakkında söyledikleri: Hakkımızda sayfası veya içeriği oluşturan kişinin profil sayfası önemli. Web sayfası veya içeriği oluşturan kişi konu hakkında güvenilir bir kaynak mı?
  • Başkalarının web site veya içerik üretici için söyledikleri: Bağımsız yorumlar, haberler, makaleler ve diğer kaynaklar web sitesi ve içerik oluşturu için neler söylüyor. Bağımsız kaynaklar sayfanın ilgili konuda deneyiminin olduğunu, yeterliliğini ve uzmanlığını kanıtlıyor mu veya sayfanın güvenli olduğuna dair bir kanıtı var mı?
  • Sayfa üzerinde neler var, ana içerik, bölümler ve yorumlar: Bazı sayfa tiplerinde deneyim ve uzmanlık sayfanın kendisinde daha net anlaşılabilir. Örnek olarak eşya tamiri ile ilgili bir videonun ve metnin bulunduğu sayfada video konunun üzerindeki yeterliliği ve deneyimi gösterebilir. Aynı zamanda sayfaya başkalarının yaptığı yorumlar da destekleyebilir.

Not: 1 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan çekirdek güncellemesi (Core Update) ile ilk olarak E-A-T olarak duyurulan kavrama sonrasında 15 Aralık 2022 tarihinde Expertise de eklenerek E-E-A-T halini aldı.

Kaynak:

https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf